การหาลูกค้า

การหาลูกค้า

อันดับ 1

อันดับ 1

ออนไลน์

ออนไลน์

Local Guides

Local Guides

ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา

การให้ข้อมูลทางการตลาดที่ถูกต้อง

การให้ข้อมูลทางการตลาดที่ถูกต้อง

การสร้างชื่อเสียง

การสร้างชื่อเสียง

เงินดอก

เงินดอก

Group

Group

ตามหาคลิป

ตามหาคลิป

กลุ่มลูกค้า (Group Custome)

กลุ่มลูกค้า (Group Custome)

ลูกค้าปฏิเสธ

ลูกค้าปฏิเสธ

รายได้ปานกลาง

รายได้ปานกลาง

กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการพิเศษ

กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการพิเศษ

Facebook Groups

Facebook Groups

สร้างความสัมพันธ์ระยะยาว

สร้างความสัมพันธ์ระยะยาว

ความต้องการ

ความต้องการ

ประเภทของลูกค้า

ประเภทของลูกค้า

ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า

ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า

ความพึงพอใจและความไม่พอใจ

ความพึงพอใจและความไม่พอใจ

กลุ่มกล้องหน้ารถ

กลุ่มกล้องหน้ารถ

บอต

บอต

การปรับแต่ง

การปรับแต่ง

ให้บริการลูกค้าที่ดี

ให้บริการลูกค้าที่ดี

กลุ่มในเฟสบุ๊กมีทั้งหมดกี่กลุ่ม
28/01/2024

กลุ่มในเฟสบุ๊กมีทั้งหมดกี่กลุ่ม

กลุ่มในเฟสบุ๊กมีทั้งหมดกี่กลุ่ม ข้อมูลไม่ได้ถูกเปิดเผยอย่างสาธารณะโดย Facebook 

อ่านต่อ
กลุ่มลูกค้ารายได้สูง
27/01/2024

กลุ่มลูกค้ารายได้สูง

กลุ่มลูกค้ารายได้สูง กลยุทธ์การตลาดเพื่อเข้าถึงตลาดพรีเมียมกลุ่มลูกค้ารายได้สูงเ

อ่านต่อ
วิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้า
27/01/2024

วิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้า

วิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้า (Segment Customers) เป็นกระบวนการที่จำแนกลูกค้าออกเป็นกลุ

อ่านต่อ