ใช้แพลตฟอร์มทางสังคม

กลุ่มรวมลูกค้า ผู้บริโภค ร้องเรียนสินค้า
25/01/2024

กลุ่มรวมลูกค้า ผู้บริโภค ร้องเรียนสินค้า

การสร้างและบริหารกลุ่มรวมลูกค้า (Consumer Community) เป็นก้าวที่สำคัญในการสร้างค

อ่านต่อ