มีกำลังซื้อ

กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังจ่ายซื้อสินค้ามากที่สุด
30/01/2024

กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังจ่ายซื้อสินค้ามากที่สุด

กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังจ่ายซื้อสินค้ามากที่สุดคือกลุ่มที่มีรายได้สูง โดยกลุ่มรายได

อ่านต่อ