ผู้ประกอบการ

กลุ่มบุคคลที่ริเริ่มและดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมธุรกิจขึ้นมาด้วยการสร้างและจัดการกิจการ
29/01/2024

กลุ่มบุคคลที่ริเริ่มและดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมธุรกิจขึ้นมาด้วยการสร้างและจัดการกิจการ

ผู้ประกอบการคืออะไร ผู้ประกอบการ หรือ (Entrepreneur) คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ริ

อ่านต่อ