ประเภทของลูกค้า

ลูกค้ามีกี่ประเภท
28/01/2024

ลูกค้ามีกี่ประเภท

ลูกค้าสามารถจำแนกได้เป็นหลายประเภทตามคุณลักษณะและพฤติกรรมต่างๆ ดังนี้ลูกค้าตามเป

อ่านต่อ
กลุ่มลูกค้ามีกี่ประเภท
27/01/2024

กลุ่มลูกค้ามีกี่ประเภท

กลุ่มลูกค้ามีกี่ประเภท กลุ่มลูกค้าสามารถแบ่งได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ใช้แ

อ่านต่อ