ชาวไร่อ้อย

กลุ่มรับซื้ออ้อย
27/01/2024

กลุ่มรับซื้ออ้อย

กลุ่มรับซื้ออ้อย คือ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ทำหน้าที่รับซื้ออ้อยจากเกษตรกรมาจำหน

อ่านต่อ