ความสำคัญของลูกค้า

ลูกค้ามีกี่ประเภท
28/01/2024

ลูกค้ามีกี่ประเภท

ลูกค้าสามารถจำแนกได้เป็นหลายประเภทตามคุณลักษณะและพฤติกรรมต่างๆ ดังนี้ลูกค้าตามเป

อ่านต่อ