กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับกลุ่มการตลาด

กลุ่มการตลาด
24/01/2024

กลุ่มการตลาด

กลุ่มการตลาด" หรือ "Marketing group" หมายถึงกลุ่มหรือกลุ่มของบุคคลที่เป้าหมายของ

อ่านต่อ