การให้ความสนใจในโอกาสธุรกิจ

ความเข้าใจและการเจาะลึกกลุ่มลูกค้าในชุมชน
26/01/2024

ความเข้าใจและการเจาะลึกกลุ่มลูกค้าในชุมชน

ความเข้าใจและการเจาะลึกกลุ่มลูกค้าในชุมชน (Community) เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างควา

อ่านต่อ