การใช้โฆษณาแบบเป้าหมาย

กลุ่มเฟซบุ๊ก หาลูกค้า
25/01/2024

กลุ่มเฟซบุ๊ก หาลูกค้า

การเข้าใจกลุ่มลูกค้าในเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนและดำเนินกิจกรร

อ่านต่อ