การสื่อสาร

6 วิธีการจัดทำดัชนีกลุ่มลูกค้า
30/01/2024

6 วิธีการจัดทำดัชนีกลุ่มลูกค้า

การจัดทำดัชนีกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation) เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อแบ่งกลุ

อ่านต่อ