การวิเคราะห์ตลาด

การวิเคราะห์ตลาด
27/01/2024

การวิเคราะห์ตลาด

การวิเคราะห์ตลาด กุญแจสำคัญในการวางแผนธุรกิจการวิเคราะห์ตลาดเป็นกระบวนการที่สำคั

อ่านต่อ
กลุ่มการตลาด
24/01/2024

กลุ่มการตลาด

กลุ่มการตลาด" หรือ "Marketing group" หมายถึงกลุ่มหรือกลุ่มของบุคคลที่เป้าหมายของ

อ่านต่อ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราคือกลุ่มไหน วิธีหาที่ตรงจุด
24/01/2024

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราคือกลุ่มไหน วิธีหาที่ตรงจุด

การหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจคือกระบวนที่สำคัญเพื่อให้กลยุทธ์การตลาดและการขาย

อ่านต่อ