กลุ่มลูกค้า (Group Custome)

กลุ่มลูกค้า
23/01/2024

กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้า (Group Custome) คือกระบวนการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มที่มีลักษณะหร

อ่านต่อ