สถานะลูกค้าทางสังคม คืออะไร

สถานะลูกค้าทางสังคม คืออะไร

สถานะลูกค้าทางสังคม (Social Status of Customers) หมายถึง ลักษณะและสถานะทางสังคมของลูกค้าในภาพรวม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายระดับ และมีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือบริการ สถานะลูกค้าทางสังคมมักสื่อถึงการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและการบริโภค นี่คือบางสถานะที่อาจพบในลูกค้าทางสังคม


สถานะสังคมทางเศรษฐกิจ ลูกค้าที่มีรายได้สูงและมีความสามารถในการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีราคาสูง สามารถเป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับสินค้าหรือบริการหรูหรา


สถานะสังคมทางวัฒนธรรม ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมหรือกลุ่มทางวัฒนธรรมใดๆ ซึ่งอาจส่งผลให้มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจงตามวัฒนธรรมนั้น


สถานะสังคมทางสิทธิ ลูกค้าที่มีการแสดงความคิดเห็นหรือการต่อต้านทางสังคม เช่น การร่วมกิจกรรมการเมืองหรือการร่วมกับกรุ๊ปที่มีการแสดงความคิดเห็นเฉพาะเจาะจง


สถานะสังคมทางการศึกษา ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาสูง มักมีการตัดสินใจที่ถูกวิเคราะห์มากขึ้นและอาจต้องการข้อมูลที่ละเอียดในการตัดสินใจ


สถานะสังคมทางอาชญากรรม ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์หรือการแต่งงานในวงสังคมหรือกลุ่มอาชญากรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ


สถานะสังคมทางเพศ ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์หรือการตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเพศ โดยลูกค้าชายและหญิงอาจมีความต้องการและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน


การเข้าใจสถานะลูกค้าทางสังคมมีความสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดและการโปรโมทสินค้าหรือบริการ เนื่องจากสถานะนี้สามารถมีผลต่อความสำเร็จของแคมเปญการตลาดและการสร้างความพึงพอใจในลูกค้าได้ตรงตามความต้องการและค่านิยมของพวกเขา

ผู้เขียน : เว็บไซต์กลุ่มลูกค้า เผยแพร่เมื่อ : 2024-01-28 22:00:33 อัพเดทล่าสุด : 2024-01-28 22:00:33 อ่านทั้งหมด : 256 ครั้ง
ค้นหา
Tags
Shared
บรอดแคสต์
ฐานลูกค้าคืออะไร สำคัญอย่างไร
27/01/2024

ฐานลูกค้าคืออะไร สำคัญอย่างไร

ฐานลูกค้าคืออะไร สำคัญอย่างไร กลุ่มของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์และมีการทำธุรกรรมกั

อ่านต่อ
วิธีการกระตุ้นกลุ่มลูกค้า
27/01/2024

วิธีการกระตุ้นกลุ่มลูกค้า

วิธีการกระตุ้นกลุ่มลูกค้าเพื่อเพิ่มการซื้อหรือการมีส่วนร่วมนั้นมีหลายวิธี ขึ้นอย

อ่านต่อ
กลุ่มคลิปกล้องหน้ารถ หาคลิป หากเกิดอุบัติเหตุ แล้วไม่มีหลักฐาน
26/01/2024

กลุ่มคลิปกล้องหน้ารถ หาคลิป หากเกิดอุบัติเหตุ แล้วไม่มีหลักฐาน

หากท่านต้องการคลิปกล้องหน้ารถ ประกาศตามหาคลิปกล้องหน้ารถ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกา

อ่านต่อ