หมวดหมู่การตลาดสามารถแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง

หมวดหมู่การตลาดสามารถแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง

หมวดหมู่การตลาดสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่หลักๆ ได้ดังนี้


การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing) เป็นกระบวนการวางแผนและกำหนดทิศทางของการตลาดในระยะยาว ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การกำหนดกลยุทธ์การตลาด และการนำกลยุทธ์การตลาดไปปฏิบัติ


การตลาดเชิงปฏิบัติการ (Operational Marketing) เป็นกระบวนการดำเนินงานตามกลยุทธ์การตลาดที่ได้กำหนดไว้ ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การสื่อสารการตลาด และกิจกรรมการตลาดอื่นๆ


การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing) เป็นกระบวนการสร้างสรรค์การสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบโฆษณา การสร้างแคมเปญการตลาด และการพัฒนาสื่อการตลาดต่างๆ


การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เป็นการใช้ช่องทางดิจิทัลต่างๆ ในการทำการตลาด ครอบคลุมตั้งแต่การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การตลาดผ่านอีเมล การตลาดผ่านแอปพลิเคชัน และการตลาดผ่านเว็บไซต์


การตลาดระดับโลก (Global Marketing) เป็นการทำการตลาดข้ามประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ การกำหนดกลยุทธ์ด้านราคาระหว่างประเทศ การกำหนดกลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศ และการกำหนดกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ


นอกจากนี้ หมวดหมู่การตลาดยังสามารถแบ่งออกตามประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น การตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods Marketing) การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Marketing) การตลาดบริการ (Services Marketing) การตลาด B2B (Business-to-Business Marketing) และการตลาด B2C (Business-to-Consumer Marketing)


ตัวอย่างหมวดหมู่การตลาดย่อยอื่นๆ ได้แก่


การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing) เป็นการทำการตลาดที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างความต้องการ (Demand Creation)

การตลาดเชิงรับ (Reactive Marketing) เป็นการทำการตลาดที่มุ่งเน้นไปที่ตอบสนองความต้องการ (Demand Response)

การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการทำการตลาดที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ชมเป้าหมาย

การตลาดทางอ้อม (Indirect Marketing) เป็นการทำการตลาดที่สื่อสารกับผู้ชมเป้าหมายผ่านช่องทางอื่น

การตลาดเชิงสัมพันธ์ (Relationship Marketing) เป็นการทำการตลาดที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ชมเป้าหมาย

หมวดหมู่การตลาดเหล่านี้เป็นแนวทางในการแบ่งประเภทของการตลาดเท่านั้น นักการตลาดสามารถประยุกต์ใช้หมวดหมู่เหล่านี้ได้ตามความต้องการและสถานการณ์

ผู้เขียน : เว็บไซต์กลุ่มลูกค้า เผยแพร่เมื่อ : 2024-01-27 17:27:32 อัพเดทล่าสุด : 2024-01-27 17:29:38 อ่านทั้งหมด : 247 ครั้ง
ค้นหา
Shared
บรอดแคสต์
10 วิธีง่ายๆ ในการเริ่มต้นชีวิตที่มีสุขภาพดี
12/02/2024

10 วิธีง่ายๆ ในการเริ่มต้นชีวิตที่มีสุขภาพดี

การมีชีวิตที่มีสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงท

อ่านต่อ
กลุ่มรับซื้ออ้อย
27/01/2024

กลุ่มรับซื้ออ้อย

กลุ่มรับซื้ออ้อย คือ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ทำหน้าที่รับซื้ออ้อยจากเกษตรกรมาจำหน

อ่านต่อ
7 เมนูยอดฮิตที่ขายดีที่สุด
11/02/2024

7 เมนูยอดฮิตที่ขายดีที่สุด

อาหารที่ขายดีที่สุดมักจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มในตลาด วัฒนธรรม และความนิยมของผู้บริโภ

อ่านต่อ