กลุ่มลูกค้ามีอะไรบ้าง

กลุ่มลูกค้ามีอะไรบ้าง

กลุ่มลูกค้ามีอะไรบ้าง กลุ่มลูกค้าสามารถแบ่งได้ในหลายลักษณะตามลักษณะทางธุรกิจ พฤติกรรมการซื้อ และความต้องการของลูกค้า ต่อไปนี้คือบางประเภทของกลุ่มลูกค้าที่มักจะถูกนำเสนอ


กลุ่มลูกค้าตามลักษณะทางธุรกิจ

ธุรกิจขนาดใหญ่ (Enterprise) บริษัทที่มีขนาดใหญ่และมีความต้องการทางธุรกิจที่ซับซ้อน

ธุรกิจขนาดกลาง บริษัทที่มีขนาดกลางที่มีความต้องการทางธุรกิจระดับกลาง

ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจที่มีขนาดเล็ก อาจมีความต้องการทางธุรกิจที่เล็กน้อย


กลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อ

ลูกค้าที่ซื้อบ่อย ลูกค้าที่มีประวัติการซื้อสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าที่ซื้อรายการหลายรายการ (Cross-selling) ลูกค้าที่มีแนวโน้มที่จะซื้อรายการหลายรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกค้าที่เพิ่มมูลค่า (Upselling) ลูกค้าที่มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าสูง


กลุ่มลูกค้าตามความต้องการ

ลูกค้าที่ค้นหาคุณภาพ ลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ

ลูกค้าที่ค้นหาราคาถูก ลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับราคาที่เป็นไปได้

ลูกค้าที่ค้นหานวัตกรรม ลูกค้าที่สนใจสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรม


กลุ่มลูกค้าตามทฤษฎีการตลาด

กลุ่มเป้าหมาย (Target Market) กลุ่มของลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของการตลาด

กลุ่มตลาดเป้าหมาย (Market Segment) การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม หรือทางทีมงาน

กลุ่มพลการตลาด (Marketing Persona) ลูกค้าที่ถูกบรรลุถึงจากการสร้างบุคคลสมมุติที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม


กลุ่มลูกค้าตามทางภาคส่วน

ลูกค้าบุคคล บุคคลทั่วไปที่ซื้อสินค้าหรือบริการสำหรับการใช้ส่วนตัว

ลูกค้าธุรกิจ บริษัทหรือองค์กรที่เป็นลูกค้า

การทราบถึงและเข้าใจกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงสินค้า บริการ และกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

ผู้เขียน : เว็บไซต์กลุ่มลูกค้า เผยแพร่เมื่อ : 2024-01-27 01:28:18 อัพเดทล่าสุด : 2024-01-27 01:29:24 อ่านทั้งหมด : 258 ครั้ง
ค้นหา
Shared
บรอดแคสต์
กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังจ่ายซื้อสินค้ามากที่สุด
30/01/2024

กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังจ่ายซื้อสินค้ามากที่สุด

กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังจ่ายซื้อสินค้ามากที่สุดคือกลุ่มที่มีรายได้สูง โดยกลุ่มรายได

อ่านต่อ
หาซื้อกลุ่ม LINE OA
28/01/2024

หาซื้อกลุ่ม LINE OA

การหาซื้อกลุ่ม LINE Official Account (OA) กลยุทธ์และข้อควรระวังการหาซื้อกลุ่มใน

อ่านต่อ
กลุ่มลูกค้ารายได้สูง
27/01/2024

กลุ่มลูกค้ารายได้สูง

กลุ่มลูกค้ารายได้สูง กลยุทธ์การตลาดเพื่อเข้าถึงตลาดพรีเมียมกลุ่มลูกค้ารายได้สูงเ

อ่านต่อ