กลุ่มเป้าหมาย ทางการตลาด

กลุ่มเป้าหมาย ทางการตลาด

ในทางการตลาด "กลุ่มเป้าหมาย" หมายถึงกลุ่มของลูกค้าหรือผู้บริโภคที่บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ มีเป้าหมายที่จะเข้าถึง จัดการ หรือสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน การระบุและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาด


การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายสามารถทำได้โดยการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น


Demographics (ทางสถิติ) เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ และที่อยู่อาศัย


Psychographics (ทางจิตวิทยา) ความคิดเห็น วัฒนธรรม และค่านิยมที่สำคัญ


Behavioral (พฤติกรรม) การตอบสนองต่อการโฆษณา การซื้อสินค้า และพฤติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด


Geographics (ทางภูมิศาสตร์) ที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มลูกค้า


Technographics (ทางเทคโนโลยี) การใช้เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์มือถือ การใช้เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน


การทราบข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมและเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายของตน

ผู้เขียน : เว็บไซต์กลุ่มลูกค้า เผยแพร่เมื่อ : 2024-01-25 11:08:44 อัพเดทล่าสุด : 2024-01-25 11:10:03 อ่านทั้งหมด : 337 ครั้ง
ค้นหา
Shared
กลุ่มเป้าหมาย ทางการตลาด
25/01/2024

กลุ่มเป้าหมาย ทางการตลาด

ในทางการตลาด "กลุ่มเป้าหมาย" หมายถึงกลุ่มของลูกค้าหรือผู้บริโภคที่บริษัทหรือองค์

อ่านต่อ
กู้เงิน ลูกค้ากลุ่มไหนเหมาะกับเรามากที่สุด
27/01/2024

กู้เงิน ลูกค้ากลุ่มไหนเหมาะกับเรามากที่สุด

กู้เงิน ลูกค้ากลุ่มไหนเหมาะกับเรามากที่สุด บริการกู้เงินมักจะดึงดูดกลุ่มลูกค้าที

อ่านต่อ
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืน
29/01/2024

การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืน

ตลาดกลางคืนหมายถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคื

อ่านต่อ