กลุ่มลูกค้ามีกี่ประเภท

กลุ่มลูกค้ามีกี่ประเภท

กลุ่มลูกค้ามีกี่ประเภท กลุ่มลูกค้าสามารถแบ่งได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ใช้แบ่ง เช่น ข้อมูลประชากร พฤติกรรมการซื้อ หรือความภักดีต่อแบรนด์ เป็นต้น


การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามข้อมูลประชากร

การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามข้อมูลประชากรเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ รายได้ การศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ ที่อยู่อาศัย เป็นต้น


ตัวอย่างประเภทของกลุ่มลูกค้าตามข้อมูลประชากร ได้แก่

ลูกค้ากลุ่มอายุ เช่น ลูกค้าวัยทำงาน ลูกค้าวัยเกษียณ

ลูกค้ากลุ่มเพศ เช่น ลูกค้าชาย ลูกค้าหญิง

ลูกค้ากลุ่มรายได้ เช่น ลูกค้าระดับสูง ลูกค้าระดับกลาง ลูกค้าระดับล่าง

ลูกค้ากลุ่มการศึกษา เช่น ลูกค้าระดับมัธยมศึกษา ลูกค้าระดับอุดมศึกษา

ลูกค้ากลุ่มสถานภาพการสมรส เช่น ลูกค้าโสด ลูกค้าแต่งงานแล้ว

ลูกค้ากลุ่มอาชีพ เช่น ลูกค้าพนักงานออฟฟิศ ลูกค้าเจ้าของธุรกิจ

ลูกค้ากลุ่มที่อยู่อาศัย เช่น ลูกค้าในเมือง ลูกค้าต่างจังหวัด


การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อ

การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมในการซื้อสินค้า เช่น พฤติกรรมการค้นหาข้อมูล พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมการซื้อสินค้าซ้ำ เป็นต้น

ตัวอย่างประเภทของกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อ ได้แก่

ลูกค้าประเภทใจเร็ว (impulsive customer) เป็นลูกค้าที่ไม่วางแผนการซื้อ ซื้อสินค้าโดยไม่ได้คิดไตร่ตรองมากนัก

ลูกค้าประเภทฉลาดซื้อ (discount customer) เป็นลูกค้าที่กำลังมองหาสินค้าหรือบริการที่มีราคาประหยัด

ลูกค้าประเภทประจำ (loyal customer) เป็นลูกค้าที่มีประวัติการซื้อซ้ำบ่อยครั้ง

การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความภักดีต่อแบรนด์

การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความภักดีต่อแบรนด์เป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามระดับความภักดีต่อแบรนด์ เช่น ระดับต่ำ ระดับปานกลาง ระดับสูง


ตัวอย่างประเภทของกลุ่มลูกค้าตามความภักดีต่อแบรนด์ ได้แก่

ลูกค้าผู้มุ่งหวัง (prospect) เป็นลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจ แต่ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ลูกค้าใหม่ (new customer) เป็นลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจเป็นครั้งแรก

ลูกค้าประจำ (loyal customer) เป็นลูกค้าที่มีประวัติการซื้อซ้ำบ่อยครั้ง

ลูกค้าที่ลดลง (detractor) เป็นลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจมาก่อน แต่มีแนวโน้มที่จะไม่ซื้อสินค้าหรือบริการอีกในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีวิธีแบ่งกลุ่มลูกค้าอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความต้องการ การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามทัศนคติ เป็นต้น


การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ เนื่องจากช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจลูกค้าของตนได้ดียิ่งขึ้น และสามารถวางแผนการตลาดและการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เขียน : เว็บไซต์กลุ่มลูกค้า เผยแพร่เมื่อ : 2024-01-27 08:25:59 อัพเดทล่าสุด : 2024-01-27 08:28:27 อ่านทั้งหมด : 214 ครั้ง
บรอดแคสต์
การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าของเรา
24/01/2024

การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าของเรา

การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเข้าใจลูกค้าและสร้างกลยุทธ์การตลา

อ่านต่อ
แนะนำกลุ่มเกี่ยวกับการทำ SEO
02/02/2024

แนะนำกลุ่มเกี่ยวกับการทำ SEO

การเข้าร่วมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการทำ SEO (Search Engine Optimization) สามารถเป็

อ่านต่อ
เพราะอะไรคนทำธุรกิจไม่รู้จักกลุ่มลูกค้า
27/01/2024

เพราะอะไรคนทำธุรกิจไม่รู้จักกลุ่มลูกค้า

เพราะอะไรคนทำธุรกิจไม่รู้จักกลุ่มลูกค้าของตัวเอง มีหลายเหตุผลที่ผู้ประกอบการอาจไ

อ่านต่อ