กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังจ่ายซื้อสินค้ามากที่สุด

กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังจ่ายซื้อสินค้ามากที่สุด

กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังจ่ายซื้อสินค้ามากที่สุดคือกลุ่มที่มีรายได้สูง โดยกลุ่มรายได้สูงนี้สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้บริหารระดับสูง กลุ่มเจ้าของธุรกิจ กลุ่มวิชาชีพอิสระ กลุ่มข้าราชการระดับสูง เป็นต้น กลุ่มเหล่านี้มักมีรายได้ประจำสูง และยังมีรายได้จากการลงทุนหรือทรัพย์สินอื่นๆ อีกด้วย ทำให้พวกเขามีกำลังจ่ายซื้อสินค้าที่มีราคาสูงหรือสินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น สินค้าแบรนด์เนม สินค้านำเข้า สินค้าเทคโนโลยี เป็นต้น


อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ยังมีกลุ่มลูกค้าอีกหลายกลุ่มที่มีกำลังจ่ายซื้อสินค้าสูงไม่แพ้กลุ่มรายได้สูง เช่น กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีรายได้สูง กลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมือง กลุ่มคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว เป็นต้น กลุ่มเหล่านี้มักมีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง และพร้อมที่จะใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง


ในการตอบคำถามว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนมีกำลังจ่ายซื้อสินค้ามากที่สุดนั้น จำเป็นต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น รายได้ ไลฟ์สไตล์ พฤติกรรมการใช้จ่าย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้ว กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงและกลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองมีแนวโน้มที่จะมีกำลังจ่ายซื้อสินค้าสูงมากที่สุด


สำหรับประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า กลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงที่สุด 5% ของประชากรทั้งหมด มีรายได้เฉลี่ยต่อปีสูงกว่า 200,000 บาท กลุ่มนี้จึงมีกำลังจ่ายซื้อสินค้าสูง และเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของภาคธุรกิจต่างๆ


นอกจากนี้ ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ในช่วงปี 2564-2565 กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากหลายประการ เช่น เศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัว การจ้างงานเพิ่มขึ้น รายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น


ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง โดยพัฒนาสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของตน

ผู้เขียน : เว็บไซต์กลุ่มลูกค้า เผยแพร่เมื่อ : 2024-01-30 13:46:19 อัพเดทล่าสุด : 2024-01-30 13:48:13 อ่านทั้งหมด : 235 ครั้ง
ค้นหา
Shared
บรอดแคสต์
ใช้บทความจากบอทมาลงในเว็บไซต์เป็นอะไรไหม
01/02/2024

ใช้บทความจากบอทมาลงในเว็บไซต์เป็นอะไรไหม

ใช้บทความจากบอทมาลงในเว็บไซต์เป็นอะไรไหม การใช้บทความที่สร้างขึ้นโดยบอทหรือ AI เ

อ่านต่อ
รถจักรยานต์ไฟฟ้า ลูกค้ากลุ่มไหนเหมาะกับเรามากที่สุด
27/01/2024

รถจักรยานต์ไฟฟ้า ลูกค้ากลุ่มไหนเหมาะกับเรามากที่สุด

รถจักรยานต์ไฟฟ้า ลูกค้ากลุ่มไหนเหมาะกับเรามากที่สุด รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดึงดูดกลุ่

อ่านต่อ
ทำไมเราต้องทำการตลาดออนไลน์
28/01/2024

ทำไมเราต้องทำการตลาดออนไลน์

การทำการตลาดออนไลน์มีความสำคัญมากในยุคดิจิทัลเนื่องจากหลายเหตุผลการเข้าถึงผู้บริ

อ่านต่อ