ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มลูกค้า

ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มลูกค้า

ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มลูกค้า หมายถึงข้อมูลที่ใช้เพื่อทำความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับลูกค้า โดยมักจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ความต้องการ และประสบการณ์ของลูกค้า ข้อมูลเชิงลึกสามารถช่วยให้ธุรกิจทำการตลาดและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นี่คือบางประการของข้อมูลเชิงลึกที่สามารถเก็บได้


คนไทยมีทั้งหมด 66,171,439 คน

ชาย 32,339,118 คน

หญิง 33,832,321 คน

อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร 5,527,948 คน คิดเป็น 8.35 %

อันดับ 2 นครราชสีมา

อันดับ 3 อุบลราชธานี

อันดับ 4 ชลบุรี

อันดับ 5 เชียงใหม่

อันดับ 6 ขอนแก่น

อันดับ 7 สมุทรปราการ

อันดับ 8 ภูเก็ต

อันดับ 9 อยุธยา


หมู่บ้านทั้งหมด 75,086 หมู่บ้าน

ตำบลทั้งหมด 7,255 ตำบล

อำเภอทั้งหมด 878 อำเภอ


มีรถยนต์ทั้งหมด 42,691,494 คัน
รถจักรยานยนต์ทั้งหมด  22,094,056 คัน
มีบ้านทั้งหมด 21.32 ล้านหลัง


บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดฯทั้งหมด 729 บริษัท


คนไทยเกิดปีละ 502,107 คน (เฉลี่ย)

คนไทยเสียชีวิตปีละ 595,965 คน (เฉลี่ย)

อายุคนไทยเฉลี่ย ชาย 77 ปี หญิง 80 ปี


คนไทยทำอาชีพ

รับจ้าง 33.4%

เกษตรกร 24.9%

ค้าขาย 14.8%


คนไทยใช้โทรศัพท์มือถือทั้งหมด 62.3 ล้านคน 95.2%

คนไทยใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมด 22.2 ล้านคน

คนไทยใช้ MacBook 200,000 เครื่อง 0.3%


โซเชียลมีเดียที่คนไทยชอบเล่นมากที่สุด

1.Facebook (91%)

2.LINE (90.7%)

3.YouTube (88.7%)

4.Instagram (69.2%)

5.TikTok (63.4%)


สิ่งที่คนไทยชอบทำมากที่สุด

1.กิน

2.เที่ยว

3.ช็อปปิ้ง

4.เล่นโซเชียล

5.ดูทีวี


รายได้เฉลี่ยของคนไทย

สูงสุด 101,465 บาท บาท ต่อเดือน (เฉลี่ย)

ต่ำสุด 2,368 บาท ต่อเดือน (เฉลี่ย)


คนไทยทำงานกลางคืน 5-7 ล้านคน 10-14 %

คนไทยที่ลงทะเบียนว่างงานทั้งหมด 5 แสนคน


คนไทยมีครอบครัวแล้วทั้งหมด 33.6 ล้านคน 73.2%


อาหารที่คนไทยชอบกินมากที่สุด ข้าวผัด ผัดกะเพรา ผัดพริกแกง ทอดมันกุ้ง ทอดมันปลา ไก่ทอด แกงเขียวหวาน แกงเหลือง แกงเผ็ด ต้มยำกุ้ง ต้มข่าไก่ ต้มยำน้ำข้น ยำวุ้นเส้น ยำมะม่วง ยำถั่วพลู


คนไทยเฉลี่ย นอน 22.30 น. ตื่น 07.00 น.


ประเทศที่คนไทยชอบไปมากที่สุด  ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์คนไทยดื่มแอลกอฮอ 15.96 ล้านคน 28%

ชาย 46.4% หญิง 10.8%

อายุ 15-24 ปี 12.1%

อายุ 25-34 ปี 21.5%

อายุ 35-44 ปี 23.6%

อายุ 45-54 ปี 19.3%

อายุ 55-64 ปี 10.1%

อายุ 65 ปีขึ้นไป 3.4%พฤติกรรมการซื้อ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลูกค้าตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือบริการ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจนั้น ๆ


การใช้บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าใช้บริการ ความถี่ในการใช้บริการ และประสิทธิภาพของบริการต่าง ๆ


ความพึงพอใจและความไม่พอใจ

ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและความไม่พอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ


การให้คะแนนและรีวิว

ข้อมูลจากการให้คะแนนและรีวิวที่ลูกค้าทำเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ


ความต้องการและความสนใจ

ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความสนใจที่ลูกค้ามีในสินค้าหรือบริการเฉพาะ


การใช้สื่อสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางที่ลูกค้าใช้ในการสื่อสาร เช่น อีเมล โทรศัพท์ หรือแชทออนไลน์


การติดต่อและการตอบสนอง

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อกับลูกค้าและการตอบสนองต่อคำถามหรือปัญหา


ข้อมูลทางด้านสุขภาพ

หากมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า


ข้อมูลทางสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงทางสังคม กิจกรรมทางสังคม และความเกี่ยวข้องกับชุมชน

การเก็บข้อมูลเชิงลึกนี้สามารถทำได้โดยการใช้สำรวจ การติดตามผลการให้บริการ การวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ CRM และการดึงข้อมูลจากรีวิวและความคิดเห็นของลูกค้า การนำข้อมูลเชิงลึงมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจสามารถช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าได้ลึกซึ้งและสร้างปรับปรุงที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นปัญหาที่พบมากที่สุดในประเทศไทย

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่คนไทยมักพบเจอ ได้แก่

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

ปัญหาการว่างงานและค่าจ้างต่ำ ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถหางานทำ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัว

ปัญหาหนี้ครัวเรือนสูง ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากมีภาระค่าใช้จ่ายสูง และอาจนำไปสู่การล้มละลาย

ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้เศรษฐกิจหดตัวและส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชน

ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศ โดยทำให้ประชาชนจำนวนมากมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ไม่สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ และอาจนำไปสู่การตกงาน ขาดโอกาสในการศึกษา ปัญหาสุขภาพ และปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา


ปัญหาด้านสังคม

ปัญหาด้านสังคมที่คนไทยมักพบเจอ ได้แก่

ปัญหาความยากจน ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ

ปัญหายาเสพติด ส่งผลให้เยาวชนและประชาชนจำนวนมากติดยาเสพติด และอาจนำไปสู่การก่ออาชญากรรม

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ส่งผลให้ผู้หญิงและเด็กจำนวนมากตกเป็นเหยื่อความรุนแรง

ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากเจ็บป่วยและเสียชีวิต

ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาความขัดแย้งในสังคม


นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่นๆ ที่คนไทยมักพบเจอ เช่น ปัญหาจราจรติดขัด ปัญหาการทุจริตคอรัปชัน ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัญหาโรคระบาด เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศเช่นกัน


ปัญหาต่างๆ ที่คนไทยเผชิญอยู่ในปัจจุบันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและยากต่อการแก้ไข จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับประเทศไทยผู้เขียน : เว็บไซต์กลุ่มลูกค้า เผยแพร่เมื่อ : 2024-01-26 15:45:02 อัพเดทล่าสุด : 2024-01-26 16:59:24 อ่านทั้งหมด : 436 ครั้ง
บรอดแคสต์
ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มลูกค้า
24/01/2024

ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มลูกค้า

ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มลูกค้า (Deep Customer Insights) ข้อมูลที่ละเอียดและลึก

อ่านต่อ
การเจาะกลุ่มลูกค้า
26/01/2024

การเจาะกลุ่มลูกค้า

การเจาะกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation) เป็นกระบวนการที่ช่วยแบ่งกลุ่มลูกค้าออ

อ่านต่อ
กลุ่มลูกค้าใหม่สำคัญอย่างไร
25/01/2024

กลุ่มลูกค้าใหม่สำคัญอย่างไร

การเข้าใจและการจัดการกลุ่มลูกค้าใหม่มีความสำคัญสำหรับธุรกิจ เพราะลูกค้าใหม่มีบทบ

อ่านต่อ